Umowa o powierzenie przedtwarzania danych osobowych

Umowa o powierzenie przedtwarzania danych osobowych dla firm IT, kadrowych, księgowych czy BHP

Czytaj lub pobierz

Umowa o zakazie konkurencji

Zakaz konkurencji może mieć zastosowanie do pracowników w trakcie i po rozwiązaniu umowy o pracę.

Czytaj lub pobierz

Umowa o pracę

Umowa o pracę zobowiązuje obie strony, pracownika i pracodawcę, do wypełnienia pewnych obowiązków względem siebie.

Czytaj lub pobierz

Umowa o dzieło z przekazaniem praw autorskich

Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich jest umową cywilnoprawną. Podpisując ją, przyjmujący zamówienie przekazuje jej prawa oraz prawa pokrewne.

Czytaj lub pobierz

Umowa o dzieło z udzieleniem licencji

W prawie własności intelektualnej licencja oznacza zezwolenie udzielone na używanie i korzystanie z dobra niematerialnego.

Czytaj lub pobierz

Świadectwo pracy

Świadectwo pracy jest dokumentem zawierającym informacje o zakończonym zatrudnieniu

Czytaj lub pobierz

Skierowanie na badania lekarskie

Wnioski o przeprowadzenie badań lekarskich muszą zawierać oświadczenie dotyczące warunków pracy, w tym informacje dotyczące przeciwskazań do wykonywania pracy

Czytaj lub pobierz

Kontrakt menedżerski

Kontrakt menedżerski to umowa, na mocy której przyjmujący zlecenie, czyli zarządca, zobowiązuje się za wynagrodzeniem, do stałego wykonywania czynności

Czytaj lub pobierz